Tvorba elektro dokumentace MaR

Tvoříme kompletní dokumentaci elektro profese měření a regulace ve stupních DSP, DPS a DSPS. Upravujeme a doplňujeme výkresy půdorysů zahrnující návrhy tras vedení, rozmístění zařízení a periferií. Vytváříme regulační schémata technologií a zapojovací schémata silnoproudých a slaboproudých rozvaděčů.

Úprava půdorysu v prostředí ProgeCAD
Tvorba regulačních schémat technologií s návazností na vybraný řídicí systém
Tvorba elektrických zapojovacích schémat silnoproudých a slaboproudých rozvaděčů

Přihlášení